Behandeling Tinnitus

Behandeling Tinnitus is het begeleiden in het leren omgaan met Tinnitus.
Wellicht bent u reeds met uw klachten bij uw huisarts, medisch specialist of audioloog geweest en heeft deze aangegeven dat er medisch gezien niks aan te doen is.
Er zit dan niets anders op te leren wennen aan uw oorsuizen. Dat kan echter een flink lastige opgave zijn, die veel mensen met oorsuizen zelf niet voor elkaar krijgen.
Begeleiding door een professional op het gebied van oorsuizen is dan aan te raden.
De beste resultaten zijn te verwachten als u niet te lang wacht met het zoeken naar begeleiding.