Cursus controle over tinnitus

De cursus ‘Controle over tinnitus’ die bestaat uit een combinatie van 2 groepsessies en 5 individuele sessies gericht op het controle krijgen over tinnitus.

Locatie: Den Haag

Na twee groepssessies volgen vijf individuele bijeenkomsten door psycholoog en hoorcoach drs. René van der Wilk. Tijdens de groepsessies krijgt u inzicht in wat oorsuizen is en waardoor het ontstaat. Dit is een eerste vereiste om uiteindelijk te leren wennen aan oorsuizen.

Tijdens de individuele sessies wordt er gekeken naar uw persoonlijke beleving van het oorsuizen en wordt samen met u gekeken waar uw gedachten, overtuigingen en gedrag eventueel aanpassing behoeven. Mocht het oorsuizen gevoelens van machteloosheid of angst met zich meenemen dan wordt ook daar naar gekeken en deze behandeld. Ook krijgen slaapproblemen en spanningsregulatie aandacht.

De groepsessies vinden op twee achtereenvolgende weken plaats in de avonduren. De individuele sessies vinden vervolgens plaats op afspraak plaats overdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Bij voldoende belangstelling start iedere twee maanden een nieuwe cursus.

De kosten voor de cursus inclusief individuele sessies zijn 750 euro inclusief 21% btw.