Boek

Het boek “Eerste Hulp bij oorsuizen” van Olav Wagenaar vormt de leidraad bij de cursus “Controle over Tinnitus”.

Het boek wordt tijdens de cursus gebruikt en dient tevens als naslagwerk.

Het boek geeft antwoord op de vraag wat tinnitus (en hyperacusis) is en door middel van veel praktische tips en ideeen wordt een handvat geboden om het oorsuizen te leren beheersen en in ernst terug te dringen.