Cognitieve therapie bij tinnitus

Bij cognitieve therapie wordt er van uitgegaan dat niet de gebeurtenis of situatie zelf de emoties te weeg brengt, maar de manier waarop we de situatie of gebeurtenis waarnemen en benoemen. De therapie is ontwikkeld voor de behandeling van depressies en angst. Meer recent is deze therapie succesvol toegepast voor de behandeling van onder meer pijn en ook tinnitus/oorsuizen.

Volgens de cognitieve therapie is het niet het oorsuizen zelf dat de stress veroorzaakt, maar de manier waarop de tinnitus geluiden worden waargenomen en wat men er aan toe dicht. Iemand die constructieve gedachten hanteert ten opzichte van zijn tinnitus zal tegen zichzelf iets zeggen als : “Het gepiep is niet fijn, maar ik kan er mee leven” of “Dit gepiep kan mij geen kwaad doen”. De tinnitus zal hierdoor voor deze persoon geen stress of negatieve gevoelens opleveren.
Wanneer je tinnitus hebt en tegen jezelf zegt: “Van dit geluid wordt ik echt helemaal gek”, “Met zo’n piep moet er wel iets ergs met me aan de hand zijn”, of iets in de trant van “Als dit zo doorgaat hoeft het voor mij niet meer”, zal je je (zeer) onprettig gaan voelen, kunnen angst en depressieve gevoelens ontstaan of zullen gevoelens van onmacht of hopeloosheid naar boven komen.

Wanneer bij de behandeling of cursus de  cognitieve therapie aan de orde komt, helpen we je de inhoud van jouw gedachten als reactie op de tinnitus in kaart te brengen. Hierbij kan gekeken worden naar de houding, overtuigingen en waarneming. Samen kijken we dan met je of deze gedachten wel kloppen en proberen te komen tot nieuwe constructieve gedachten. Op deze manier vindt herstructurering van je gedachten plaats, waardoor je je beter gaat voelen.

Ook kunnen we samen kijken naar wat voor beeld of plaatje je hebt van je tinnitus. Met speciale technieken kunnen we dit tinnitus plaatje veranderen in een positiever beeld.
Het doel van dit onderdeel van de begeleiding is je op een andere manier te laten reageren op je tinnitus geluid  door de waarneming  ervan en het denken er over te veranderen en zo ook de emoties een andere richting te geven.

Uit onderzoek is gebleken dat een combinatie van cognitieve therapie samen met andere therapieën het meest effectief is. Bij de begeleiding die wij bieden wordt daarom ook aandacht besteed aan psycho-educatie, uitleg gegeven over het door Olav Wagenaar  ontwikkelde neurofysiologisch model, worden angstklachten aangepakt (soms met EMDR), en worden mindfulness en ontspanningsoefeningen ingezet. Dit afhankelijk van de aard en ernst van klachten van iedere individuele patiënt.
Cognitieve therapie bij tinnitus is een belangrijk onderdeel om controle over tinnitus te krijgen.