Diagnose tinnitus / oorsuizen

Net als bij veel andere symptomen is het goed met uw tinnitusklachten naar uw huisarts te gaan. Deze zal uw oor inspecteren en een gehoortest (laten) afnemen bij een KNO-arts of audiologisch centrum. Wanneer het gehoorverlies tussen uw beide oren erg verschilt, het oorsuizen slechts aan een kant is of wanneer u ook evenwichtsklachten heeft, zal er veelal daar een uitgebreider onderzoek plaatsvinden. Een uitgebreid bloedonderzoek kan ook deel uitmaken van het onderzoek en als daar aanleiding toe is wordt er in het ziekenhuis ook een MRI scan gemaakt.
Nadat de onderzoeken zijn gedaan die op grond van uw klachten en gehoortests noodzakelijk zijn, kan het zijn dat de audioloog of medisch specialist aangeeft dat de diagnose tinnitus wordt gesteld en blijkt dat er medisch gezien niks aan te doen is.
Indien u ook last heeft van gehoorverlies kan het zijn dat er een hoortoestel aanbevolen wordt. Een hoortoestel kan de klachten van oorsuizen soms maskeren.

Wat vervolgens van belang is dat u leert te wennen aan uw oorsuizen. Dat kan een lastige opgave zijn. Het is daarom verstandig daarvoor op korte termijn een cursus te volgen of individuele begeleiding te zoeken. Wij kunnen u dat bieden.