Wat is oorsuizen of tinnitus

Geknetter, gebrom, bonken, suizen, piepen, ritselen of meerdere geluiden door elkaar heen horen, terwijl er in de omgeving geen geluid is te bekennen, wordt oorsuizen genoemd. Oorsuizen wordt ook wel tinnitus genoemd. De term tinnitus is afgeleid van de medische term ‘Tinnitus Aurium’, wat de Latijnse term is voor ‘gerinkel in de oren’. Beide termen dekken de lading dus niet goed, want u kunt ook hele andere geluiden horen. De geluiden kunnen continue worden gehoord of juist met tussenpozen.

Wellicht bent u met uw tinnitus klachten reeds op zoek gegaan naar hulp en heeft u goedbedoelde adviezen gekregen zoals: ‘U moet er maar aan wennen’ , ‘U moet er maar mee leren leven’ of ‘U moet er maar mee leren omgaan’.

Voordat u echter aan het oorsuizen kunt wennen, is het allereerst belangrijk dat u er mee om kunt gaan. Om er goed mee te kunnen omgaan is het van belang dat u het oorsuizen onder controle krijgt en daarvoor moet u weer goed begrijpen wat het is.

Inzicht in wat oorsuizen is en waardoor het ontstaat is dus een eerste vereiste. Met deze kennis kunt u meer grip krijgen op de oorzaken ervan en waar mogelijk er verandering in aanbrengen. Vaak is er ook een gedragsverandering nodig en is het ook goed om te kijken naar de gedachten en overtuigingen die u over uw tinnitus heeft. Goed inzicht, verandering van gedrag en een andere kijk op uw tinnitus, dragen bij aan de controle over uw tinnitus. Als u zover bent dat u controle over uw tinnitus heeft zult u er ook aan kunnen wennen.

U zult begrijpen dat het controle krijgen over uw oorsuizen niet vanzelf gaat en dat er aan gewerkt moet worden. Als u last heeft van beginnende tinnitusklachten en u de doelstelling heeft deze onder controle te krijgen, is het van belang zo snel mogelijk op zoek te gaan naar behandeling. Door juist in een vroeg stadium uw oorsuizen aan te pakken zijn verdere lichamelijke en psychische klachten die door oorsuizen worden veroorzaakt te voorkomen of te verminderen.

Op deze website kunt u informatie over oorsuizen en de mogelijke oorzaken vinden en daarnaast ook informatie over begeleiding om controle over uw tinnitus te krijgen.

.