Oorzaken van oorsuizen

Oorsuizen (tinnitus) is geen ziekte maar een symptoom. Veelal is het moeilijk de achterliggende oorzaak van oorsuizen te achterhalen. Oorsuizen kan namelijk zeer veel oorzaken hebben en ontstaan bij tal van ooraandoeningen en gaat soms samen met andere ziekten, zoals hart- en vaatziekten of bloedarmoede. Er zijn in totaal zo rond de 400 verschillende mogelijke oorzaken van oorsuizen bekend.

Lawaai vaak boosdoener tinnitus

In een groot deel van de gevallen is lawaai de boosdoener. Door lawaai raakt het slakkenhuis beschadigd en zijn we minder goed in staat te horen. Wanneer we minder goed horen krijgen onze hersenen een onderbroken stroom informatie aangeboden. Hierdoor wordt het horen en verstaan bemoeilijkt. Onze hersenen gaan vervolgens proberen deze onvolledige stroom informatie zo goed als mogelijk aan te vullen. Hiervoor gebruiken we informatie die reeds in onze hersenen is opgeslagen over een onderwerp en onze bestaande kennis van woorden en zinnen. Niet alleen geven we extra aandacht aan wat we horen, we gebruiken dus ook ons geheugen om informatie aan te vullen. De klacht die voortkomt uit het aanvullingsproces en de mentale overactiviteit is het oorsuizen dat wordt waargenomen. Vanuit dit perspectief gezien is oorsuizen (tinnitus) dus direct een symptoom van mentale overactiviteit en indirect van het gehoorverlies zelf.

Mentale stress en emotionele problemen als oorzaak van oorsuizen

Ook zonder direct meetbaar gehoorverlies kan zich oorsuizen voordoen. Ook mentale stress en emotionele problemen kunnen de oorzaak van tinnitus zijn en in staat zijn het oorsuizen te verergeren. Dit kan zich voordoen bij bijvoorbeeld overspannenheid, burn-out, angstgevoelens en bij lichamelijke overbelasting.
Iedereen is wel eens somber, angstig of boos. Dat zijn dan ook normale en gezonde emoties. Wanneer gevoelens van boosheid, irritaties of angst te vaak voorkomen, te lang duren of te sterk of te heftig zijn gezien de omstandigheden of juist ingehouden of weggeduwd worden, kan dit leiden tot emotionele problemen. Dergelijke emotionele problemen kunnen zich ook uiten in lichamelijke klachten, zoals in oorsuizen (tinnitus).
Soms zijn emotionele problemen vrij eenvoudig op te lossen. Dat kan door er bijvoorbeeld over te praten met vrienden, kennissen of familie of door zaken anders aan te pakken of te veranderen. Vaak is daar professionele hulp welkom bij .
Wanneer mensen jarenlang in oude patronen vastzitten, te veel ‘moetens’ kennen, te weinig vanuit hun eigen behoeften leven, te veel (en soms tegen hun gevoel) in voor andere klaar staan of helpen, of jarenlang ‘oud zeer’ hebben verdrongen, kan dit zich uiten in oorsuizen of andere lichamelijke klachten.

Geringe lichamelijke belastbaarheid als oorzaak van tinnitus

Door een slechte conditie bijvoorbeeld door ziekte, uitputting, slaapgebrek, het gebruik van medicijnen, narcose maar ook door veelvuldig en langdurig alcohol- of drugsgebruik, kan onze lichamelijke conditie achteruitgaan. Dit kan eveneens tot tinnitus leiden.

Vicieuze cirkel

Wanneer iemand al tinnitus heeft en dit niet als problematisch en belangrijk ziet om aandacht aan te besteden zal hij er makkelijker aan wennen. Wanneer hij zich er juist druk over maakt kan dit de tinnitus verergeren.  Over de verergerde tinnitusklachten kan hij zich weer extra druk maken en zo in een vicieuze cirkel terecht komen.
Voor mensen met tinnitus is het vaak bijzonder om te horen dat er geen relatie is tussen de ernst van  de klachten enerzijds en hoe hard het geluid dat nodig is om de tinnitus te maskeren anderzijds.

Medische behandeling

Net als bij veel andere symptomen is het goed met uw tinnitusklachten naar uw huisarts te gaan om een medische oorzaak uit te sluiten. Deze zal uw oor inspecteren en een gehoortest (laten) afnemen. Wanneer het gehoorverlies tussen uw beide oren erg verschilt, het oorsuizen slechts aan een kant is of wanneer u ook evenwichtsklachten heeft, zal er veelal een uitgebreider onderzoek plaatsvinden bij de KNO-arts. Een uitgebreid bloedonderzoek kan ook deel uitmaken van het onderzoek en als daar aanleiding toe is, zal er ook een MRI scan worden gemaakt.

Wanneer er medisch geen behandeling mogelijk is, en dat is in de meeste gevallen zo, en u moeite ondervindt bij het omgaan met het oorsuizen, dan is het van belang niet lang te wachten met het zoeken van begeleiding van uw tinnitusklachten. U kunt daar voor bij ons terecht.

Lees meer over de behandeling van oorsuizen / tinnitus of over
de oorzaken van tinnitus